پولدارترین آمریکایی ها در کدام دانشگاه ها تحصیل کرده اند؟

به گزارش مجله مدیریت ناب، کشور آمریکا، خانه برخی از ثروتمندترین دانشگاه ها و افراد دنیا است.بر این اساس رتبه بندی های جدید نشان می دهد که دانشگاه هاروارد بیشترین دارایی مالی را دارد.

پولدارترین آمریکایی ها در کدام دانشگاه ها تحصیل کرده اند؟

به گزارش مجله مدیریت ناب و به نقل از میک ایت، موسسه تحقیقاتی ولث ایکس (Wealth-X) سالیانه دانشگاه ها را بر اساس داشتن تعداد فارغ التحصیلان با بالاترین ارزش خالص رتبه بندی می کند.

این افراد کسانی هستند که ارزش خالص آن ها بیش از 30 میلیون است.

بر اساس داده های منتشر شده از سوی این موسسه تحقیقاتی، دانشگاه هاروارد بیشترین تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند را در خود تربیت کرده است.

همچنین این موسسه به تازگی 20 دانشگاه ثروتمند آمریکا را رتبه بندی کرده است.

1- دانشگاه هاروارد

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: 1830

ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 1.9 تریلیون دلار

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده :1360

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 4.8 تریلیون دلار

2- دانشگاه استنفورد

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: 775

ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 1.1 تریلیون دلار

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده :5580

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 2.9 تریلیون دلار

3- دانشگاه پنسلوانیا

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده:774

ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 731 میلیارد دلار

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده : 5575

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند:1.8 تریلیون دلار

4- دانشگاه کلمبیا

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: 516

ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 621 میلیارد دلار

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده :3925

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند:1.5 تریلیون دلار

5- دانشگاه نیویورک

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: 456

ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 279 میلیارد دلار

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده : 3380

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 712 میلیارد دلار

6- موسسه فناوری ماساچوست

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: 351

ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند:380 میلیارد دلار

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده :2785

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 990 میلیارد دلار

7- دانشگاه نورث وسترن

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: 365

ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 145 میلیارد دلار

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده : 2725

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند:389 میلیارد دلار

8- دانشگاه کالیفرنیا جنوبی

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: 319

ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 188 میلیارد دلار

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده :2645

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 548 میلیارد دلار

9 - دانشگاه شیکاگو

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: 326

ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 286 میلیارد دلار

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده : 2405

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 707 میلیارد دلار

10 - دانشگاه ییل

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: 358

ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 311 میلیارد دلار

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده : 2400

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند:777 میلیارد دلار

11 - دانشگاه برکلی

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: 295

ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 249 میلیارد دلار

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده :2385

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 760 میلیارد دلار

12 - دانشگاه کرنل

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: 299

ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 179 میلیارد دلار

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده : 2245

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 483 میلیارد دلار

13 - دانشگاه تگزاس در آستین

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: 332

ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 185میلیارد دلار

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده :2195

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 463 میلیارد دلار

14 - دانشگاه پرینستون

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: 309

ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 496 میلیارد دلار

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده : 2180

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 1.1 تریلیون دلار

15 - دانشگاه نوتردام

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: 316

ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 61 میلیارد دلار

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده : 2085

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 179 میلیارد دلار

16 - دانشگاه میشیگان

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: 281

ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 282 میلیارد دلار

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده : 1970

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 691 میلیارد دلار

17 - دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: 277

ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 140 میلیارد دلار

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده : 1945

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 375 میلیارد دلار

18 - دانشگاه میامی

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: 248

ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 1.1 تریلیون دلار

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده : 1700

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 309 میلیارد دلار

19 - دانشگاه ویرجینیا

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: 251

ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 100 میلیارد دلار

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده :1650

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 246 میلیارد دلار

20 - دانشگاه بوستون

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند شناخته شده: 203

ارزش دارایی شناخته شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 92 میلیارد دلار

تعداد فارغ التحصیلان ثروتمند تخمین زده شده :1640

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ التحصیلان ثروتمند: 277 میلیارد دلار

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 11 شهریور 1398 بروزرسانی: 30 فروردین 1399 گردآورنده: mnab.ir شناسه مطلب: 246

به "پولدارترین آمریکایی ها در کدام دانشگاه ها تحصیل کرده اند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پولدارترین آمریکایی ها در کدام دانشگاه ها تحصیل کرده اند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید