سرنوشت دلارهای گم شده چه شد؟ ، سرنوشت متهمان مرتبط با گزارش دیوان محاسبات

به گزارش مجله مدیریت ناب، گزارش تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور به عنوان سی امین گزارش تفریغ بودجه بعد از انقلاب، یکی از پرحاشیه ترین گزارش ها بود که با گذشت چند روز از قرائت در صحن علنی مجلس واکنش ها به آن همچنان ادامه دارد.

سرنوشت دلارهای گم شده چه شد؟ ، سرنوشت متهمان مرتبط با گزارش دیوان محاسبات

به گزارش مجله مدیریت ناب به نقل از شرق، این گزارش حاوی نکات بسیار متعددی از انحراف ها در واگذاری های دولتی، اجرانشدن 41 مورد از احکام بودجه ای و رعایت نشدن سقف حقوق مدیران در 240 مورد بود.

براساس گزارش دیوان محاسبات، دولت در سال 97، فقط 32 درصد احکام بودجه ای را اجرا نموده و 68 درصد از متن قانون بودجه منحرف شده است. همچنین در این گزارش آمده است که 4.8 میلیارد دلار از ارزهای دولتی مابازای واردات کالا نداشته و دومیلیاردو 700 میلیون دلار ارز چهارهزارو 200 تومانی به واردات کالاهای غیراساسی مانند غذای حیوانات و لوازم بدن سازی اختصاص یافته است. به اضافه اینکه 11 هزار میلیارد تومان انحراف در خصوصی سازی ها بوده و 14 هزار میلیارد تومان دستگاه های اجرائی برای اجرای پروژه های محیط زیستی گرفته اند، بدون اینکه حتی یک پروژه روی زمین تعریف شود. همچنین در این گزارش این گونه آمده که 241 مدیر دولتی در سال 97 حقوق های بالای 50 میلیون تومان گرفته اند.

 • همه بخش ها پاسخ لازم به این گزارش را ارائه نمایند

با انتشار این گزارش و ادعای مطرح شده در آن، روحانی ناراحت از آنچه بی اطلاعی محض نامید، با تکذیب محتوای گزارش، تأکید کرد: از دوستان خواهش می کنم بیانشان به گونه ای نباشد که مردم را دچار شبهه کند؛ من بخشی از گزارش را که راجع به ارز بود شنیدم؛ آن بخش که من شنیدم صد درصد غلط بود؛ کاملا بی اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور مشاهده می شود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشور مطلع نباشد. از همه بخش ها می خواهم پاسخ لازم به این گزارش را ارائه نمایند.

 • دلاری گم نشده است

درخواست روحانی برای پاسخ همه بخش ها به این گزارش با شرحات رئیس بانک مرکزی همراه شد. عبدالناصر همتی با تکذیب ادعاهای مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات با تأکید بر اینکه دلاری گم نشده است، شرح داد: تعهدات انجام نشده به قوه قضائیه گزارش شده که بعضی به مرحله مجازات کیفری رسیده و قوه قضائیه هم دارد پیگیری می نماید و افراد و عاملانشان در زندان هستند؛ پس این گونه نیست که 4.8 میلیارد دلار گم شده است.

 • رد ادعاهای دیوان محاسبات توسط دادستانی تهران

ظهر روز گذشته دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات واکنش نشان داده و درباره تخلفات اجرا شده در تأمین ارز به نرخ دولتی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال 1397 ادعاهای دیوان محاسبات را رد نموده است.

در این گزارش آمده است:

اولا: گزارش دیوان محاسبات کل کشور به محض وصول توسط ریاست محترم قوه قضائیه به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارجاع و دستور آنالیز و انجام تحقیقات با دقت و سرعت لازم صادر و پیرو سوابق قبلی از سوی دادستان عمومی تهران نیز موضوع به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع و تحقیقات در این زمینه شروع شده است.

ثانیا: اعلام می دارد درحالی که گزارش دیوان محاسبات کل کشور در روزهای اخیر منتشر شده است، ولی مطابق سوابق و پرونده های موجود دادستانی تهران از اواخر سال 1397 و به ویژه پیگیری های ویژه در سال 1398 امر نظارت و پیگیری نسبت به نحوه تخصیص ارز دولتی را با همکاری ضابطان و سازمان های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار داده و درباره انحرافات و فسادهای اتفاق افتاده در این زمینه، پرونده های متعدد قضائی تشکیل شده که بعضی از این پرونده ها با صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی به صدور حکم قطعی شده و بعضی دیگر همچنان در حال رسیدگی و انجام تحقیق می باشد که صدور احکام قاطع محکومیت بعضا تا 20 سال حبس و نیز استرداد اموال و وجوه تحصیل شده از محل این ارزها نتیجه این رسیدگی های قضائی می باشد که مصداقا خلاصه بعضی از آرای قطعی صادرشده نیز اعلام می شود.

ثالثا: در گزارش دیوان محاسبات اعلام شده است که 970/640/171/8 دلار بابت کالاهای غیراساسی تخصیص یافته است، اعلام می دارد که حسب آنالیز سوابق و مصوبات دولت، پس از تصویب مصوبه 22/01/1397 تا تصویب مصوبه 16/05/1397 برای واردات کلیه کالاها، صرفا یک ارز با نرخ چهارهزارو 200 تومان وجود داشته و تا تاریخ 16/05/1397 هیچ گونه تفکیکی بین کالاهای اساسی و غیراساسی نبوده است که ضمن وارددانستن اشکالات و ایرادات اساسی به مصوبه 22/01/1397 دولت که از سوی کارشناسان و صاحب نظران مالی هم بارها مطرح شده است، اعلام می دارد آنچه که دراین باره از سوی بانک مرکزی اختصاص یافته، مطابق با مصوبه 22/01/1397 بوده که با این وجود دستورات قضائی لازم جهت آنالیز دقیق تر موضوع به مراجع ذی ربط صادر شده است.

رابعا: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات عدم وصول مبلغ در حدود 000/000/000/500/12 تومان وجه بابت مابه التفاوت ارز دولتی تخصیص یافته به کالاهای غیراساسی تا تاریخ 16/05/1397 می باشد که طبق مصوبه هیئت دولت، بانک مرکزی مکلف بوده است که این مابه التفاوت را ظرف مهلت شش ماه از بانک های عامل وصول نماید که در این رابطه از سوی این دادستانی و شعبه بازپرسی دستورات لازم به بانک مرکزی و بانک های عامل صادر شده و پیگیری ها ادامه دارد.

خامسا: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات موضوع عدم ورود کالا در قبال تخصیص 000/000/800/4 دلار به اشخاص است که در این خصوص همان گونه که فوقا اعلام شد، از همان ابتدا این موضوع در دستور کار بوده و فهرست شرکت های دریافت نماینده ارز مطالبه و فرایند فعالیت های تجاری آنها مورد آنالیز قرار گرفته که مواردی واردات کالاها انجام و برطرف تعهدات ارزی صورت پذیرفته و نسبت به باقی مانده یا واردات در حال اجرا بوده که به اقتضای کالاهای سفارش داده شده و یا شرایط تحریم، امر واردات با مسائل و موانع و تأخیر روبرو است و یا متأسفانه اشخاص دریافت نماینده مرتکب تخلف و جرم شده اند و ارز دریافتی را در بازار آزاد فروخته و کالایی را وارد کشور ننموده اند که این اشخاص شناسایی، تعقیب قضائی آنها اجرا شده و در حال رسیدگی می باشد. در انتها قابل ذکر است که گزارش ارسالی از دیوان محاسبات کل کشور، مجموعه تحقیقات آن مرجع تا تاریخ 12/09/1398 را شامل می شود که گزارش مورخ 05/11/1398 رئیس کل بانک مرکزی و تحقیقات اجرا شده در دادسرا، حکایت از تکمیل گزارش و برطرف بعضی از مغایرت ها دارد.

 • سرنوشت متهمان مرتبط با گزارش دیوان محاسبات

1- خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت قربانعلی فرخ زاده به موجب دادنامه شماره خلاصه 9709977207100060 مورخ 22/12/1397 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای قربانعلی فرخ زاد فرزند موسی به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به وسیله قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان (دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات ورق های استیل به میزان معادل 446 میلیون دلار) به تحمل 20 سال حبس و نیز ضبط کلیه ارزهای دریافتی محکوم شده است و پرونده هم اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم مالی در مرحله اجرای حکم می باشد.

2- خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان مهدی و محمد خرمی پور، تیمور عامری برکی و علیرضا عامری برکی و...: به موجب دادنامه شماره 9809977807100056 مورخ 04/12/98 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، آقایان مذکور به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به وسیله قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات روغن به میزان 150 میلیون دلار به تحمل 20 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و ضبط ارزهای اخذشده به نفع دولت محکوم شده اند که پرونده هم اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم مالی در مرحله اجرای احکام می باشد.

3- خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان مرتضی فلاح اشتری و حمیدرضا مرادی و... به موجب دادنامه شماره 9709982133000057 تاریخ 23/11/97 صادره از شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم مالی، آقایان مذکور و دیگران به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به وسیله قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته درصد کلان (و دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی) بابت انجام واردات کالا به میزان 11 میلیون دلار به تحمل 20 سال حبس تعزیری، شلاق و جزای نقدی محکوم شده و پرونده هم اکنون در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت در مرحله اجرا می باشد.

4- خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت مهرداد صفوی و...؛ به موجب دادنامه شماره 9709982133000106 تاریخ 29/11/98 شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرائم مالی نامبرده و سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به وسیله قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای درصد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان 48 میلیون دلار به تحمل 12 سال حبس و جزای نقدی محکوم و پرونده در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت در مرحله اجرا می باشد.

5-خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان علی زرنانی، یوسف جنت مکان و...: به موجب دادنامه شماره 9809977807400036 مورخ 2/10/98 شعبه 4 ویژه رسیدگی به جرائم مالی نامبردگان و سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به وسیله قاچاق عمده ارز به صورت باندی در حد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان 10 میلیون دلار به تحمل 15 سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم و پرونده در اجرای احکام کارکنان دولت در مرحله اجرا می باشد.

در این زمینه بیشتر بخوانید:

 • بیانیه گلایه آمیز عادل آذر | گزارش محرمانه تفریغ بودجه 4 اسفند برای روحانی ارسال شد | چرا بعد انتشار گفتند غلط است
 • واکنش روحانی به گزارش دیوان محاسبات درباره ارز؛ 100 درصد غلط بود | در نظارت بر بودجه خودی و غیرخودی نداریم
 • بیانیه بانک مرکزی در واکنش به گزارش دیوان محاسبات منتشر شد
 • فیلم | پاسخ بانک مرکزی به دیوان محاسبات؛ آیا 4.8 میلیارد دلار گم شده است
 • سرنوشت دلارهای گم شده روی میز سران قوا
 • ورود دادستان به ماجرای گم شدن 4.8 میلیارد دلار 4200 تومانی
 • شرحات سخنگوی دولت درباره گزارش دیوان محاسبات، پروازهای ایرانی به جده و ... | حتی یک دلار هم گم نشده است
 • فیلم | واکنش تند روحانی به گزارش دیوان محاسبات درباره دلارهای گمشده
منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 24 خرداد 1399 بروزرسانی: 24 خرداد 1399 گردآورنده: mnab.ir شناسه مطلب: 922

به "سرنوشت دلارهای گم شده چه شد؟ ، سرنوشت متهمان مرتبط با گزارش دیوان محاسبات" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سرنوشت دلارهای گم شده چه شد؟ ، سرنوشت متهمان مرتبط با گزارش دیوان محاسبات"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید