شطرنج

تیم شطرنج نوجوانان ایران به عنوان سومی جهان دست یافت

به گزارش خبرنگاران، دیدارهای روز پایانی مسابقات شطرنج رده های سنی جهان دیروز سه شنبه برگزار شد.

7 بهمن 1399

کشف عمارتی بزرگ از دوره سلجوقی و ایلخانی در ملارد

کاوش تپه خاتونلر روستای مهردشت ملارد به کشف بقایای معماری با ارزشی از یک بنای بزرگ از دوره سلجوقی و ایلخانی منجر شد.

11 آبان 1398