خداحافظی استاد گزارش نویسی با خبرنگاران

مراسم نکوداشت بازنشستگی علی اکبر قاضی زاده و عادل جهان آرای از روزنامه خبرنگاران برگزار گشت.

خداحافظی استاد گزارش نویسی با خبرنگاران

روزگذشته مراسم تکریم و نکوداشتی برای بازنشستگی علی اکبر قاضی زاده روزنامه نگار و استاد باسابقه مطبوعات و عادل جهان آرای روزنامه نگار در مؤسسه خبرنگاران برگزار گشت. در این مراسم جمع گسترده ای از روزنامه نگاران و مدیران مؤسسه خبرنگاران حضور داشتند. در ابتدای مراسم جلال خوش چهره سردبیر خبرنگاران استان ها که در سال های گذشته با علی اکبر قاضی زاده و عادل جهان آرای در خبرنگاران استان ها همکار بوده است، گفت:

این مراسم از آن جهت برگزار می گردد که آقایان دکتر علی اکبر قاضی زاده و عادل جهان آرای بدانند که مجموعه خبرنگاران قدردان زحمات و تلاش های آنها در طول سال های گذشته است. نه تنها مجموعه خبرنگاران بلکه این واقعیتی بی بدیل است که تمام روزنامه نگاری ایران قدردان زحمات آقایان جهان آرای و به خصوص علی اکبر قاضی زاده هستند. ما مطبوعاتی ها معمولا چیزی را خبر و سوژه می دانیم که دو ویژگی داشته باشد؛

محبوبیت و مرجعیت و شخصیت علی اکبر قاضی زاده در فضای رسانه ای کشورما دارای هر دو این خصوصیات است. آقای جهان آرای و قاضی زاده در دل فعالان مطبوعات و رسانه های کشورما جای دارند و ما همچنان خودمان را نیازمند مشورت ها و راهنمایی های این عزیزان می دانیم. به گفته خوش چهره، بخش مهمی از فعالان رسانه ها و مطبوعات کشور شاگردان استاد علی اکبر قاضی زاده هستند.

در ادامه این مراسم، ابوالحسن ریاضی، مدیرعامل مؤسسه خبرنگاران با اشاره به اینکه همه ما روزی به جایگاه بازنشستگی خواهیم رسید، گفت: بزرگ ترین سرمایه هر مجموعه ای که کار فکری می کند نیروی انسانی آن است و جایگاه تولیدکنندگان محتوا همیشه جایگاه بسیار رفیعی است. مهم این است که ما در سرانجام دوران کاری خودمان کارنامه درخشانی را نزد همکاران و جامعه ای که با آنها کار کردیم باقی بگذاریم. این باید انگیزه ای بگردد برای همه ما که تلاش هایمان را خالصانه انجام بدهیم و تمام توانایی خودمان را در هر مسئولیتی که داریم برای پیشرفت و توسعه آن مجموعه به کار بگیریم.

او با بیان اینکه برگزاری مراسم نکوداشت و بزرگداشت همکاران قدیمی از اهمیت ویژه ای در هر مجموعه برخوردار است، گفت: در مجموعه ای که حالا رسیده به نقطه ای که طبق قانون همکارانش دوران کاریشان سرانجام می یابد و به بازنشستگی می رسند، اینکه نگاه مجموعه به آن همکاران چگونه خواهد بود، مشخص می کند که جهت ما به کدام سمت است. احترام و بزرگداشت یکایک همکاران ما به خصوص افرادی که بازنشسته می شوند وظیفه است و ما اگر چنین وظیفه ای را به درستی انجام ندهیم سازمان خودمان را دچار مشکل می کنیم.

من با وجود اینکه افتخار همکاری با آقایان قاضی زاده و جهان آرای را نداشتم ولی وظیفه خود می دانم که از خدمات آنها در طول سالیان گذشته در خبرنگاران صمیمانه سپاسگزاری کنم و به کنندگی از مدیریت مجموعه اعلام کنم که قدردان تلاش هایشان هستیم و سپاسگزار برای این دوره کاری درخشان. قطعا اگر امروز خبرنگاران جایگاه رفیعی در نظام رسانه ها دارد به واسطه زحمات دوستان و همکارانی مانند آقایان قاضی زاده و جهان آرای است.

او در سرانجام حرف هایش گفت: خبرنگاران خانه آقای قاضی زاده و جهان آرای و تمام دوستانی است که به هر دلیلی ممکن است ارتباط کاریشان با خبرنگاران قطع گردد، اینجا خانه همیشگی این دوستان است و هر زمان که در مجموعه حاضر شوند ما را سرافراز کرده اند.

  • رمز کار علی اکبر قاضی زاده چیست؟

مهران کرمی، مدیرمسئول روزنامه خبرنگاران در ادامه این مراسم با اشاره به اینکه با استاد علی اکبر قاضی زاده پیش از این در 2مجموعه رسانه ای همکار بوده و در کلاس های او نیز شرکت کرده است، گفت: واقعا در این فضای سخت مطبوعات من و دیگر دوستانم در مطبوعات باید اعلام کنیم که در حد این استاد و استادان دیگر حق شاگردی را آنچنان که باید ادا نکرده ایم و قدرشناسشان آنچنان که باید نبوده ایم.

او در ادامه به شوخی خطاب به استاد علی اکبر قاضی زاده گفت: بسیاری از دوستانی که در مطبوعات از شما صحبت می کنند، به کرات می گویند که آقای قاضی زاده خیلی سختگیر هستند ولی من هیچ وقت نشنیده ام که فردی از شما دلگیر باشد و از شما رنجیده باشد، به ما توضیح بدهید که رمز این اتفاق چیست که باوجود این سختگیری ها هیچ کس از شما رنجیده خاطر نشده است؟ جنس کار ما در مطبوعات به صورتی است که از این جنس مسائل بسیار رخ می دهد و نوع برخورد ما می تواند در ایجاد انگیزه در افراد و یا در مقابل کشتن انگیزه ها نقش مهمی داشته باشد؛ برای همین تجربه شما از این جهت می تواند بسیار مهم و آموزنده برای همه ما باشد، از یک سو با دوستان مطبوعاتی و شاگردانتان در کار جدی هستید و کار خوب می خواهید ولی در عین حال در آنها حسی را ایجاد می کنید که مشتاقانه دوست دارند با شما کار کنند این خیلی آموزنده است؛ لطفا درباره این رمز کارتان به ما بگویید.

پس از این صحبت ها و تقدیم لوح سپاس به علی اکبر قاضی زاده و عادل جهان آرای از سوی مدیرعامل و مدیرمسئول روزنامه خبرنگاران و همچنین خواندن پیام احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران در تجلیل از خدمات علی اکبر قاضی زاده؛ نوبت به خود او بود تا از دوران کاری اش در خبرنگاران بگوید: از روزی که من وارد مجموعه خبرنگاران شدم تا همین الان از مسئولان و همکاران و بزرگان خبرنگاران جز مهربانی و لطف چیزی ندیده ام.

من به خبرنگاران به عنوان یک روزنامه درجه اول در کشور و حتی خاورمیانه اعتقاد پیدا کردم و اصلا چشم دیدن روزهای تلخی که این روزها به کل ما و روزنامه خبرنگاران می گذرد را ندارم و اصلا برایم باور کردنی نیست و دلم می خواست که همیشه خبرنگاران را قوی و سر پا و قدرتمند ببینم و خیلی امیدوار هستم که به زودی همین اتفاق دوباره بیفتد و مسائل حل گردد و ما دوباره صاحب همان خبرنگاران همیشگی شویم.

او با بیان اینکه در تمام سال های کاری اش در خبرنگاران از همکارانش بسیار آموخته است، گفت: آقای کرمی مدیر مسئول گفتند شما چه کاری انجام می دهید که هم در کار تند هستید و هم همه شما را دوست دارند؛ به اعتقاد خودم عزیزانی که با من کار می کردند به این باور رسیده بودند که من برای بهتر شدن کار سختگیری و تندی می کنم و با هیچ فردی خدای نکرده خصومت ندارم و نداشته ام.

اگر تندی و ترشی می کنم برای این است که کار بهتر گردد و با همه عزیزانی که در این 50 سال در خدمتشان بوده ام حالت رقابت نداشته ام بلکه با همه رفیق بوده ام و در کلاس ها هم همیشه دغدغه این را داشته ام که شاگردانم پیشرفت کنند و کار را خوب یاد بگیرند. او در ادامه به تعریف خاطره ای هم از تندخویی هایی که از او در مطبوعات تعریف می گردد با خنده پرداخت و گفت: خانمی که الان مسئول روابط عمومی سازمان بزرگی است می گفت که تو در کلاس گچ پرتاب می کردی و ببینید که خاطره ها از تندی های من به کجا رسیده است، بعد پرسیدم کلاس های کجا؟ گفت مرکز مطالعات رسانه، درحالی که آن جا از روز اول هم تخته وایتبرد داشت و اصلا تخته گچی نداشتیم (خنده).

منظورم این هست که خاطره ها خیلی وقت ها زبان به زبان می گردد و البته من هم بدم نمی آید که بگویند فلانی آدم تندی هست (با خنده). او در سرانجام صحبت هایش با در دست دریافت روزنامه خبرنگاران و بالا دریافت آن رو به حاضران، توصیه ای هم به مسئولان و مدیران روزنامه خبرنگاران داشت و گفت: اگر می خواهید مؤسسه آبرویش حفظ گردد روزنامه خبرنگاران را تقویت کنید، محصولی که روی دکه قرار می گیرد، حیثیت ما را مشخص می کند؛ اگر قرار باشد آگهی و فروش داشته باشیم و روزنامه ای بزرگ منتشر کنیم که در ایران و خاورمیانه و ان شاءالله جهان بدرخشد باید این برند را تقویت کرد. البته خیلی کار دشواری است ولی توصیه خالصانه ام این است که به محصولی که قرار است روی دکه ارائه گردد برسید، روزنامه ای که در معرض قضاوت مخاطب قرار می گیرد باید تقویت گردد.

همچنین در سرانجام مراسم عادل جهان آرای، روزنامه نگار باسابقه که مراسم بزرگداشت بازنشستگی او هم برگزار گشت، با اشاره به اینکه بسیار خوش شانس است که همزمان با علی اکبر قاضی زاده مراسم بازنشستگی او برگزار می گردد، گفت: وقتی به روزنامه خبرنگاران آمدم 30ساله بودم و حالا 56ساله هستم و فکر نمی کردم روزی نوبت به خداحافظی برسد. آقای تیمور گرگین که بازنشسته شده بودند و می خواستند از روزنامه خبرنگاران بروند خیلی ناراحت بودند و با لهجه شیرین شمالی می گفتند مطبوعات خانه من است؛ آن روز من که 6، 7سال بود کار می کردم، نمی فهمیدم منظورشان چیست ولی حالا که بازنشسته شده ام می فهمم که مطبوعات خانه ماست، یعنی چه؟ من معتقدم ما هیچ وقت از خانه خودمان که مطبوعات است رانده نمی شویم حتی اگر از آن دور باشیم.

قاضی زاده: عزیزانی که با من کار می کردند به این باور رسیده بودند که من برای بهتر شدن کار سختگیری و تندی می کنم و با هیچ فردی خدای نکرده خصومت ندارم و نداشته ام

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: بروزرسانی: 24 تیر 1398 شناسه مطلب: 186

به "خداحافظی استاد گزارش نویسی با خبرنگاران" امتیاز دهید

1 کاربر به "خداحافظی استاد گزارش نویسی با خبرنگاران" امتیاز داده است | امتیاز: 3 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خداحافظی استاد گزارش نویسی با خبرنگاران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید