درباره مجله مدیریت ناب

از همراهی با مجله مدیریت ناب ممنونیم، مدرنترین روش ها و تکنیک ها در علم مدیریت جدید و آشنایی با علوم مدیریتی و روشهای موفقیت در استارتاپ ها را اینجا بخوانید.